Haastattelussa: Keith Ballard

Keith Ballard, Minnesota Wild - Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sport

Yksi Minnesota Wildin uusimmista hankinnoista istui alas Hockey Wildernessin Emilien kanssa. Mitä Ballardilla oli sanottavanaan, siitä lisää alempana.

Kun Vancouver Canucks osti kesällä puolustaja Keith Ballardin sopimuksen ulos, Minnesota Wildin toimitusjohtaja Chuck Fletcher ei epäröinyt palkata minnesotalaista joukkueensa riveihin. Tällä hetkellä Ballard näyttäisi istuvan Wildin pelaavaan kuusikkoon oikein hyvin.

Ballard on esiintynyt edukseen jokaisessa pelaamassaan harjoitusottelussa, eikä miehen kohdalla pitäisi olla mitään epäselvyyttä paikasta pelaavassa kuusikossa kun kiekko vihdoin putoaa jäähän kauden avauksessa. Yksi vakuuttavimmista seikoista Ballardin pelissä on, että mies on pelannut hyvin niin Mathew Dumban, kuin Clayton Stonerinkin kanssa. Kaksi täysin erilaista puolustajaa, mutta Ballard on toiminut molempien parina loistavasti.

Useimmat fanit muistavat Ballardin vastustajan riveistä, etenkin Florida Panthersin paidasta. Miehen highlight-pätkät koostuvat pääosin komeista taklauksista, mutta puolustajan peliin kuuluu muutakin. Ballard istui alas Hockey Wildernessin kanssa, kertoakseen itsestään vähän enemmän niin pelaajana kuin ihmisenäkin. Ballardilla oli paljon sanottavaa panoksestaan joukkueen hyväksi, sekä myös mielenkiintoinen näkemys roolistaan puolustajana.

"Luistelu on ehdottomasti vahvuuteni, mutta yritän myös vaikuttaa peliin fyysisyydelläni. Muuten pelissäni ei liiemmin ole ihmeellisyyksiä, käytän vain "jääkiekkoilijan maalaisjärkeä" ja hoidan oman ruutuni. Pyrin liikuttamaan kiekkoa nopeasti eteenpäin sen saatuani, puolustan omaa aluettani ja puolustan sitä kovaotteisesti. En kuitenkaan koita jahdata vastustajaa ympäri kaukaloa, jättää paikkaani lähteäkseni kiekollisen kimmpuun tai muuta vastaavaa. Hoidan vastuuni ja se siitä."

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Ballard pystyisi auttamaan joukkuettaan myös hyökkäyspäässä. Kysyttäessä, pitääkö mies itseään enemmän puolustuspään erikoismiehenä vai hyvin luistelevana, hyökkäävänä puolustajana, Ballard hymyili hetken miettiessään vastaustaan. "Pystyn vaikuttamaan peliin molemmissa päissä kaukaloa. Kyse on enemmänkin siitä, että teen oikeat ratkaisut oikeilla hetkillä. Yhdessä tilanteessa hyökkäykseen lähteminen on oikea ratkaisu, kun taas toisella hetkellä kannattaa jarrutella hieman ja keskittyä pitämään oma pää turvattuna. Kun sille aukeaa paikka, pitää puolustajan uskaltaa myös hyökätä ja viedä peliä kohti vastustajan maalia."

Vaikka pelaajia ei muuten välttämättä voi täysin saumattomasti verrata, on Ballardin siirtymisessä Wildiin jotain samaa kuin Zach Parisen vastaavassa uravalinnassa. Twin Citiesin alue on miehen itsensä mukaan hänelle sekä hänen perheelleen koti.

"Tänne oli mukava tulla takaisin. Olen täältä kotoisin, tunnen kaupungin, eikä perheen tarvinnut muuttaa uuteen asuntoon koska omistan talon täältä. Kaikki on ollut helpompaa kuin "normaalisti" joukkuetta vaihtaessa."

Seuraavaksi keskustelu suuntautui joukkueen pelisysteemistä puhumiseen, ja mahdollisiin pelillisiin muutoksiin joita Ballardin on pitänyt tehdä lähdettyään Canucksista. Monimutkaiseen kysymykseen löytyi kuitenkin yksinkertainen vastaus; "Pitää vain totutella uuden puolustajaparin pelityyliin, sekä hyökkääjien liikeratoihin ja mitä he tekevät kiekon kanssa."

Vaikka fanit eivät aina jaksa syttyä harjoitusotteluihin, on Ballardilla selvä mielipide siitä, miksi ne ovat tarpeellisia pelaajille.

"Harjoitusottelut auttavat juuri noissa mahdollisissa muutoksissa ja niihin tottumisessa. Ne myös antavat aikaa opetella oikeat ratkaisut joukkueen systeemin sisällä erilaisissa tilanteissa. Nämä ottelut auttavat saamaan sen pienen epäröinnin pois pelaajan otteista, saavat oikeat ratkaisut tulemaan selkärangasta. Se on kuitenkin prosessi mikä vie oman aikansa. Esimerkiksi Stoner tuo panoksellaan jotain erilaista kaukaloon kuin Dumba. Puolustajapariin tottuminen, sekä tämän liikkeiden ja ratkaisujen lukeminen, vievät aikaa. Molemmat pelaajat ovat kuitenkin pelanneet hyvin kanssani, joten sopeutuminen on ollut helppoa."

Kauden odotuksista kysyttäessä Ballard hymähti, mietti hetken ja päätti haastattelun vastaamalla; "Jokaisen joukkueen lopullinen tavoite on voittaa Stanley Cup. Sen voittaaksesi, sinun täytyy kuitenkin päästä pudotuspeleihin, ja sinne päästäksesi sinun täytyy käydä pitkä ja raskas prosessi läpi. Pudotuspeleihin pääsystä tulee ehdottomasti kova taistelu, mutta sinne päästyäsi, sinulla on mahdollisuus."

Huge thanks to Em for doing this awesome interview. She did the work, I just translated it. The original one can be found here. It's much better than my version. Read it.

X
Log In Sign Up

forgot?
Log In Sign Up

Please choose a new SB Nation username and password

As part of the new SB Nation launch, prior users will need to choose a permanent username, along with a new password.

Your username will be used to login to SB Nation going forward.

I already have a Vox Media account!

Verify Vox Media account

Please login to your Vox Media account. This account will be linked to your previously existing Eater account.

Please choose a new SB Nation username and password

As part of the new SB Nation launch, prior MT authors will need to choose a new username and password.

Your username will be used to login to SB Nation going forward.

Forgot password?

We'll email you a reset link.

If you signed up using a 3rd party account like Facebook or Twitter, please login with it instead.

Forgot password?

Try another email?

Almost done,

By becoming a registered user, you are also agreeing to our Terms and confirming that you have read our Privacy Policy.

Join Hockey Wilderness

You must be a member of Hockey Wilderness to participate.

We have our own Community Guidelines at Hockey Wilderness. You should read them.

Join Hockey Wilderness

You must be a member of Hockey Wilderness to participate.

We have our own Community Guidelines at Hockey Wilderness. You should read them.

Spinner.vc97ec6e

Authenticating

Great!

Choose an available username to complete sign up.

In order to provide our users with a better overall experience, we ask for more information from Facebook when using it to login so that we can learn more about our audience and provide you with the best possible experience. We do not store specific user data and the sharing of it is not required to login with Facebook.

tracking_pixel_9355_tracker